Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

8-12 måneder

Smake mer og mer

Nå kan det være behov for litt mer tyggemotstand når flere tenner er på vei. Bitene må være av riktig størrelse; for store biler kan være vanskelig å svelge, for små gir ikke nok tyggemotstand.

A menu - All the needs of your child

7 resultater

These filters will help you find the content you are looking for

Les mer